May 18, 2017

Odlazni studenti

Prilikom prijave na raspisani natječaj za Erasmus+ studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu popunjavaju sljedeće obrasce: Prijavni obrazac za studij i Prijavni obrazac za praksu. Obrazac se popunjava na hrvatskom jeziku (osim motivacijskog pisma koje mora biti na engleskom jeziku).

Studenti lošijega socioekonomskog statusa mogu se prijaviti putem Prijavnog obrasca za socioekonomski status i za dodatnu potporu (dodatnih 200 EUR/mjesec) u okviru socioekonomskog statusa. Student lošijega socioekonomskoga statusa smatra se onim čiji prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 2.161,90 kuna, odnosno 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Potrebno je u prijavi naznačiti takav
status i priložiti potrebnu dokumentaciju (Izjava o članovima zajedničkog kućanstva). Veleučilište ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju. U slučaju da student naznači status u prijavi, ali ne dostavi potrebnu dodatnu dokumentaciju, odnosno ne zadovoljava uvjete, prijava za slabiji socioekonomski status neće biti uzeta u razmatranje za dodatno financiranje. Dodatne potpore u okviru socioekonomskog statusa ovise o raspoloživosti sredstava i raspodjeli Erasmus potpore na razini Veleučilišta.

Po prikupljenim prijavama sastaje se Povjerenstvo za mobilnost Veleučilišta koje razmatra prijave i odlučuje o odabiru kandidata temeljem prethodno utvrđenih kriterija koji su navedeni u nastavku. Odabir studenata vrši se prema kriterijima zastupljenosti odjela te prosjeku ocjena. Studenti koji su se prijavili na prethodnom natječaju za mobilnost te nisu bili odabrani imaju prednost izbora uz studente koji nisu bili na razmjeni te se još nisu niti jednom prijavili na natječaj za mobilnost.

PRIJE RAZMJENE

Ukoliko je student/studentica odabran za razmjenu (studij ili praksu) prije razmjene popunjava ugovor o učenju ili Learning Agreement koji se može preuzeti u nastavku – Learning Agreement za studij. Ukoliko se radi o praksi, student mora dogovoriti prethodno s poslodavcem praksu te dostaviti Potvrda o primitku na praksu, a prije obavljanja prakse kao i ovjereni Learning Agreement za praksu.  Odlazni student/studentica upisuju kolegije/semestar na instituciji na koju odlaze, a na Međimurskom veleučilištu u službi za studentske poslove potpisuju ugovor o studiranju i u službu za studentske poslove dostavljaju datume odlazne i dolazne mobilnosti.

Kolegiji koji su odabrani na prihvatnoj instituciji i koji se priznaju s kolegijima na Međimurskom veleučilištu navedeni su u Learning Agreementu te se priznaju po povratku s mobilnosti. Priznavanje kolegija se vrši prema prijepisu ocjena, tj. Transcript of Records koji student dostavlja u referadu.
Primjer priznavanja nakon razmjene:
Student je položio kolegij Organisational development s ocjenom B i ostvario 5 ECTS. Ekvivalentni priznati kolegij je Operativno planiranje sa 6 ECTS.
Kada se student vrati na Međimursko veleučilište u studomat mu se upisuje Operativno planiranje, 6 ECTS i ocjena 4. Ocjene se pretvaraju prema važećem Pravilniku o ocjenjivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu – Pravilnik o ocjenjivanju Međimurskog veleučilišta.

TIJEKOM RAZMJENE

Tijekom razdoblja mobilnosti student/studentica je obavezan redovno se jednom mjesečno javiti Erasmus koordinatoru i izvijestiti ga o stanju stvari, promjenama, tijeku studiranja na prihvatnoj instituciji.

NAKON RAZMJENE

Nakon povratka sa studija ili prakse studenti Erasmus koordinatoru dostavljaju ovjereni Learning Agreement za studij ili Learning Agreement za praksu, potvrdu o boravku na instituciji, ispunjavanju online EU upitnik i OLS jezičnu procjenu koja im dolazi na adresu elektroničke pošte nakon čega slijedi isplata preostalih 20% financijske potpore. Osim navedenih ugovora, studenti u službu za studentske poslove dostavljaju i prijepis ocjena ili Transcript of Records kako bi im se priznali kolegiji položeni na prihvatnoj instituciji.

Popis visoko obrazovnih institucija s kojima je sklopljen bilateralni sporazum. Studenti mogu odabrati bilo koji od navedenih fakulteta ili visokih škola kako bi ostvarili studentsku razmjenu u svrhu studija.

INSTITUCIJA STUDIJ WEB STRANICA
Zemlje Europske unije
AUSTRIJA
1.       University of Applied Sciences Joanneum R, MTS, OR https://www.fh-joanneum.at/en/international/
BUGARSKA
2.       „Angel Kancev“ University of Ruse R, MTS, OR http://erasmus.uni-ruse.bg/en/?cmd=gsIndex
3.       High College of Telecommunications and Posts in Sofia R  
ČEŠKA REPUBLIKA
4.       University College of Business in Prague MTS https://www.vso-international.com/erasmus-at-vso
5.       Mendel University in Brno MTS http://mendelu.cz/en/25235-international-relations
6.       College of Polytechnics in Jihlava R, MTS https://en.vspj.cz/school/erasmus
ITALIJA
7.       Universita Politechnica delle Marche in Ancona R https://www.econ.univpm.it/content/erasmus?language=en
LATVIJA
8.       Latvian Academy of Culture in Riga MTS https://lka.edu.lv/en/international-cooperation/international-mobility/erasmus/
MAĐARSKA
9.       University of Pecs   https://international.pte.hu/mobility_programs
10.   Eötvös József College   https://ejf.hu/en/international-relation-office
11.   Faculty of Business and Economics, University of Pannonia in Veszprem MTS https://www.gtk.uni-pannon.hu/erasmus-mobility-program/
POLJSKA
12.   University School of Physical Education in Wrocław MTS https://awf.wroc.pl/erasmus/incoming-student/how-to-apply
13.   University of Economics in Katowice MTS https://www.ue.katowice.pl/en/exchange-students/contact.html
14.   Malopolska School of Public Administration, University of Cracow in Tarnow MTS http://msap.uek.krakow.pl/index.php/en/contact-us
15.   Vincent Pol University in Lublin MTS https://vpu.edu.pl/student/erasmus/
PORTUGAL
16.   ISAG- European Business School MTS https://www.isag.pt/isag/web_base.gera_pagina?p_pagina=ISAG_RELACOES_INTERNACIONAIS#
17.   Polytechnic Institute of Bragança   http://portal3.ipb.pt/index.php/en/gri/contacts
18.   Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies MTS http://www.eshte.pt/en/services/services/mobility-and-international-relations
19.   Polytechnic Institute of Cávado and Ave, IPCA R, MTS https://ipca.pt/en/erasmus-charter-for-higher-education/
RUMUNJSKA
20.   University of Pitesti   https://www.upit.ro/en/international
SLOVENIJA
21.   Alma Mater Europaea in Maribor OR https://en.almamater.si/erasmus-incoming-students-s80
22.   Faculty of Tourism Studies- Turistica MTS https://www.turistica.si/en/study/international-students/application-procedure/
23.   University of Maribor OR https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/default.aspx
24.   Faculty of Tourism in Brežice

25.   Faculty of design in Ljubljana

MTS

OR

https://www.ft.um.si/en/international/incoming/Strani/default.aspx

https://fd.si/erasmus?lang=en

ŠPANJOLSKA
26.   University of Malaga R https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/
27.   University of the Basque County R, MTS https://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-erasmus-students
Zemlje izvan Europske unije
BOSNA I HERCEGOVINA
1.       University of Bihać   http://unbi.ba/en/sadrzaj/studiranjeuinostranstvu/13
EGIPAT
2.       Heliopolis University for Sustainable Development in Cairo OR, R https://www.hu.edu.eg/contact/
TURSKA
3.       Pamukkale University in Denizli R, MTS, OR https://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en/sayfa/contact-9
4.       Çukurova University in Adana R, MTS, OR https://international.cu.edu.tr/cu/contact
5.       Toros University in Mersin R, OR https://international.toros.edu.tr/
UKRAJINA
6.       Odessa State Environmental University OR http://odeku.edu.ua/language/en/general-information-2/
7.       Odessa National University of Economics MTS https://uesukraine.com/contacts/
8.       Odessa Technological University STEP R https://otu.itstep.org/2017/02/15/umovy-vstupu/

KAZALO:  R- Računalstvo, MTS- Menadžment turizma i sporta, OR- Održivi razvoj

Za stručna usavršavanja, job shadowing ili neki drugih oblik usavršavanja u poduzeću, odnosno nekoj instituciji Veleučilište ne mora imati sklopljen bilateralni sporazum već kandidat dostavlja Erasmus koordinatoru kontakt podatke temeljem kojeg se provodi mobilnost.

Alat