May 18, 2017

Odlazni studenti

Prilikom prijave na raspisani natječaj za Erasmus+ studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu popunjavaju sljedeće obrasce: Prijavni obrazac za studij i Prijavni obrazac za praksu. Obrazac se popunjava na hrvatskom jeziku (osim motivacijskog pisma koje mora biti na engleskom jeziku).

Studenti lošijega socioekonomskog statusa mogu se prijaviti putem Prijavnog obrasca za socioekonomski status i za dodatnu potporu (dodatnih 200 EUR/mjesec) u okviru socioekonomskog statusa. Student lošijega socioekonomskoga statusa smatra se onim čiji prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 2.161,90 kuna, odnosno 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Potrebno je u prijavi naznačiti takav
status i priložiti potrebnu dokumentaciju (Izjava o članovima zajedničkog kućanstva). Veleučilište ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju. U slučaju da student naznači status u prijavi, ali ne dostavi potrebnu dodatnu dokumentaciju, odnosno ne zadovoljava uvjete, prijava za slabiji socioekonomski status neće biti uzeta u razmatranje za dodatno financiranje. Dodatne potpore u okviru socioekonomskog statusa ovise o raspoloživosti sredstava i raspodjeli Erasmus potpore na razini Veleučilišta.

Po prikupljenim prijavama sastaje se Povjerenstvo za mobilnost Veleučilišta koje razmatra prijave i odlučuje o odabiru kandidata temeljem prethodno utvrđenih kriterija koji su navedeni u nastavku. Odabir studenata vrši se prema kriterijima zastupljenosti odjela te prosjeku ocjena. Studenti koji su se prijavili na prethodnom natječaju za mobilnost te nisu bili odabrani imaju prednost izbora uz studente koji nisu bili na razmjeni te se još nisu niti jednom prijavili na natječaj za mobilnost.

PRIJE RAZMJENE

Ukoliko je student/studentica odabran za razmjenu (studij ili praksu) prije razmjene popunjava ugovor o učenju ili Learning Agreement koji se može preuzeti u nastavku – Learning Agreement za studij. Ukoliko se radi o praksi, student mora dogovoriti prethodno s poslodavcem praksu te dostaviti Potvrda o primitku na praksu, a prije obavljanja prakse kao i ovjereni Learning Agreement za praksu.  Odlazni student/studentica upisuju kolegije/semestar na instituciji na koju odlaze, a na Međimurskom veleučilištu u službi za studentske poslove potpisuju ugovor o studiranju i u službu za studentske poslove dostavljaju datume odlazne i dolazne mobilnosti.

Kolegiji koji su odabrani na prihvatnoj instituciji i koji se priznaju s kolegijima na Međimurskom veleučilištu navedeni su u Learning Agreementu te se priznaju po povratku s mobilnosti. Priznavanje kolegija se vrši prema prijepisu ocjena, tj. Transcript of Records koji student dostavlja u referadu.
Primjer priznavanja nakon razmjene:
Student je položio kolegij Organisational development s ocjenom B i ostvario 5 ECTS. Ekvivalentni priznati kolegij je Operativno planiranje sa 6 ECTS.
Kada se student vrati na Međimursko veleučilište u studomat mu se upisuje Operativno planiranje, 6 ECTS i ocjena 4. Ocjene se pretvaraju prema važećem Pravilniku o ocjenjivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu – Pravilnik o ocjenjivanju Međimurskog veleučilišta.

TIJEKOM RAZMJENE

Tijekom razdoblja mobilnosti student/studentica je obavezan redovno se jednom mjesečno javiti Erasmus koordinatoru i izvijestiti ga o stanju stvari, promjenama, tijeku studiranja na prihvatnoj instituciji.

NAKON RAZMJENE

Nakon povratka sa studija ili prakse studenti Erasmus koordinatoru dostavljaju ovjereni Learning Agreement za studij ili Learning Agreement za praksu, potvrdu o boravku na instituciji, ispunjavanju online EU upitnik i OLS jezičnu procjenu koja im dolazi na adresu elektroničke pošte nakon čega slijedi isplata preostalih 20% financijske potpore. Osim navedenih ugovora, studenti u službu za studentske poslove dostavljaju i prijepis ocjena ili Transcript of Records kako bi im se priznali kolegiji položeni na prihvatnoj instituciji.

Popis visoko obrazovnih institucija s kojima je sklopljen bilateralni sporazum. Studenti mogu odabrati bilo koji od navedenih fakulteta ili visokih škola kako bi ostvarili studentsku razmjenu u svrhu studija.

 1. University college of engineering of Vitoria, Bilbao, Španjolska, Estibaliz Apinaniz, apinaniz@ehu.es
 2. Faculty of Design, Slovenija, Ljubljana, Slovenija, Manuela Volmajer, durakovic@fd.si
 3. Instituto Polytechnico de Cavadao de Ave (IPCA), Barcelos, Portugal, Susana Caravana, gri@ipca.pt
 4. Katowice School of Economics, Poljska, brozek@gwsh.pl
 5. Faculty of Tourism, Brežice, Slovenija, Mladen Kraljić, erasmus@um.si
 6. Toros University, Turska, erat@toros.edu.tr
 7. Cukurova University, Adana, Turska
 8. Pamukkale University, Denizli, Turska
 9. University of Maribor, Barbara Ferbežer, International Co-operations Assistant, ferbezer@um.si; eva.skruba@um.si.
 10. MENDEL University in Brno, Češka
 11. EÖTVÖS JÓZSEF COLLEGE, Baja, Mađarska
 12. University of Pecs, Mađarska
 13. Faculty of tourism studies Turistica, Portorož
 14. Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies, Estoril, Portugal
 15. College of Polytechnics Jihlava, Češka
 16. University of Applied Sciences Joanneum, Graz, Austrija
 17. Vincent Pol University in Lublin, Poljska
 18. National Defense University, Warszaw, Poljska
 19. University of Pitesti, Rumunjska
 20. University of Basque Country,
 21. Universidad del pais vasco, Marta Barandiaran, Directora de Cooperación y Movilidad Internacional Edificio Rectorado, Barrio Sarrienas/n, Leioa 48940, BILBAO, Španjolska – directora.internacional@ehu.es – računarstv
 22. Pamukkale University, Denizli, Turska
 23. Cukurova University, Adana, Turska
 24. Ben Burion University of the Negev, Beer She´va, Izrael
 25. Alma Mater Europea, Maribor, Slovenija
 26. Faculty of Physical Education, Akademia Wychowania Fizycznego we Wroclawiu, Wroclaw, Poland
 27. University of Technology (management, information and technology), Korolyov, Russia (prijava po odobrenju projekta)
 28. Polytechnic Institute of Braganca, Portugal (menadžment/računarstvo)
 29. Universidada Paulista, Sao Paolo, Brazil – sva tri smjera (prijava po odobrenju projekta)
 30. Hainan College of Foreign Studies, Hainan, China – menadžment (prijava po odobrenju projekta)
 31. Latvian Academy of Culture, Riga – menadžment – https://lka.edu.lv/en/international-cooperation/international-mobility/erasmus/application-procedure/ .
Scroll Up Skip to content