Širenje međunarodne suradnje u Rusiji, Tehnološko sveučilište Korolev

Dekanica Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, doc.dr.sc. Nevenka Breslauer, prof.v.š. i dr.sc. Ivana Bujan, v.pred.,prodekanica za kvalitetu i međunarodnu suradnju, sudjeluju na konferenciji “Perspektive, organizacijske mogućnosti i djelotvornost razvoja suradnje između ruskih i inozemnih sveučilišta“ u Korolevu u Rusiji na Tehnološkom sveučilištu. Međimursko veleučilište u Čakovcu suorganizator je konferencije na kojoj su prisutni znanstvenici, stručnjaci i Read more about Širenje međunarodne suradnje u Rusiji, Tehnološko sveučilište Korolev[…]

Alat