Potpisani novi Erasmus+ ugovori za ljetni semestar 2018/19

Potpisano je 10 novih sporazuma o mobilnosti studenata koji će studirati u Austriji i Portugalu. Radi se o studentima računarstva i menadžmenta. Studenti na razmjeni će provesti ljetni semestar studirajući na partnerskim institucijama. Iskustva studenata sa razmjene će biti naknadno objavljena.

 

Alat