Natječaj za mobilnost studenata i zaposlenika u ak. godini 2018/19 za zemlje Europske unije (KA103)

Objavljen je natječaj za mobilnost studenata za studij i stručnu praksu te nastavnike i osoblje Međimurskog veleučilišta za zemlje Europske unije. Svi obrasci za prijavu mogu se skinuti sa erasmus.mev.hr pod kategorijom odlazni studenti, tj. nastavnici i osoblje. Tekst natječaja za STUDENTE može se vidjeti ovdje. Tekst natječaja za NASTAVNIKE I OSOBLJE može se vidjeti ovdje.

Alat